“hiermee kan ik een heel schooljaar verder”

Lien, leerkracht in Aalter na haar jaarlijkse (sinds 2013) deelname in september

Deelnameplaatsen zijn beperkt door het relatief kleine aantal deelnemers (35) per week (één klas) en de beperkingen van de weersomstandigheden.

Er zijn twee grote blokken: september-oktober en april-juni.

Alvorens deel te nemen doorloopt de school enkele stappen die hieronder beschreven zijn.

Altijd worden de leerkrachten, directie, ouders en leerlingen vooraf betrokken en uitgebreid geïnformeerd.

  • belangstelling

Via het contactformulier maakt de school kenbaar belangstelling te hebben voor deelname.

 

  • bezoek aan de campus in Antwerpen

De betrokken leerkrachten worden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de locatie van de Scheepvaartklassen.

Dit gebeurt op afspraak en op een woensdag.

Een rondleiding in de accomodatie en een blik op het programma en activiteiten volgt.

 

  • planning data en bevestiging inschrijving

Er zijn twee blokken die als volgt ingevuld worden: begin schooljaar voor leerjaar 5 en 6, einde schooljaar leerjaar 4 en 5.

Scholen die eerder deelnamen en opnieuw willen komen plannen we als eerste in.

In januari worden de overblijvende weken toegewezen.

Deelname in een schooljaar heeft geen automatische verlenging voor volgende schooljaren tot gevolg.

 

  • infomoment voor leerlingen en ouders

Er zal een presentatie ter beschikking gesteld worden waarin de werking toegelicht worden, het veiligheidsaspect en de afspraken toegelicht worden. Er kunnen telefonisch vragen gesteld worden.

 

  • documenten

De school en de betrokken leerkrachten krijgen per e-mail een link toegestuurd voor Google Drive. Daar vind je alle documenten terug die je nodig hebt.

 

  • communicatie

Alle communicatie verloopt via e-mail. Dit e-mailadres komt na een eerste contactaanvraag via het contactformulier.

Van mondelinge en telefonische afspraken dient steeds een bevestiging per e-mail gemaakt te worden.

Alle e-mailverkeer zal op twee aparte servers bewaard blijven.

Bij eventuele twijfel zal dit e-mailverkeer de doorslag geven.

Scheepvaartklassen gebruiken diensten van Google voor de administratie: drive, docs, agenda en e-mail. Smartschool is niet in gebruik.

Eenmaal ingeschreven: chronologie van de voorbereiding: 

Het 10-stappenplan! 

Dit kan je vinden op het tabblad ‘info’

Agenda van de Scheepvaartklassen

Structuur webstek

Thuis 

Activiteiten 

Verblijf 

Prijs 

Inschrijven 

Foto 

Klik & Schakel

Info

Taal is de hefboom bij uitstek voor emancipatie, het gebruik van kansen, het verwerven van inzichten en evolueren naar een kritische instelling tegenover de gigantische hoeveelheid prikkels die dagelijks op ons losgelaten worden.

 

Deze webstek tracht zo veel mogelijk de Nederlandse taal te gebruiken.

De invloeden die het Engels in ons onderwijs heeft ondermijnt veel van die taalrijkdom en beperkt het uitdrukkingsvermogen.

 

De uitholling van begrippen zoals ‘vriend’ in het gebruik bij Facebook en ‘liken’ om iets goed te vinden ook al vind je het slecht zijn niet bepaald een vooruitgang.

Scheepvaartklassen

Campus Leerhaven

Thonetlaan 106

2050 Antwerpen

 

Coördinatie

Kris Dockx

0475 613231

 

scheepvaartklassen@gmail.com