“dit is leren; noch pen of papier maar kijken en doen ”

Katrien, stagebegeleidster lerarenopleiding

Hier vindt u de meeste antwoorden op uw vragen.

De onderlijnde zinnen laten toe om documenten af te laden van de webstek.

Nog vragen zonder antwoord? E-mail met dit formulier!

voor wie?

Het is een initiatief van het Gemeenschapsonderwijs doch het staat open voor alle netten in het onderwijslandschap en alle onderwijsaanbieders die de basiswaarden van dit project respecteren.

​

Het programma richt zich op het vierde, vijfde en zesde leerjaar. 

​

Het kan uitgevoerd worden in beide landstalen.

​

Het project is volledig inclusief voor alle leerlingen van het basisonderwijs en kent geen uitsluitingen van groepen, schooltypes of individuele beperkingen.

wat verwachten wij?

 • betrokkenheid

Dit initiatief valt of staat bij de betrokkenheid van de leerkracht van de klas. Basisvaardigheid bij uitstek is het kunnen ‘tot rust brengen’ van een klasgroep. Aangezien er geen echt ‘vaste structuur’ in het geheel zit is dit omwille van de vele prikkels die de leerlingen ontvangen én verwerken een echte noodzaak!

​

 • begeleiding

Voorzie voldoende begeleiding. Per klasgroep is het minimum twee professionele begeleiders. Raadpleeg uw stagegevende scholen voor extra ondersteuning. We geven stagiaires unieke kansen om zich in een ‘buitenschoolse’ situatie te ontplooien.

​

 • samenwerking

We brengen deze week door op een internaat met ongeveer 250 residenten van alle pluimage. Er zijn eenvoudige afspraken die voor iedereen gelden die er aanwezig is. Iedereen die er werkt is betrokken bij de leefomgeving van de kinderen en zal waar nodig afdoende reageren.

​

 • discretie

Netoverschrijdend en met respect voor alle geloofsovertuigingen. De Scheepvaarklassen hebben volledig eigen ruimtes waarin naar wens religieuze momenten kunnen ingelast worden. In de gemeenschappelijke delen is volledige discretie aangewezen.

​

 • mobiliteit

Het is aanbevelenswaardig dat er minimum een wagen aanwezig is die in Lage Emissie Zone (LEZ)( controleer hier) binnen mag.

zorg

 • EHBO

De bezoekende school zal zorgen voor een meeneem-EHBO-pakket voor de excursies.

​

 • zorg

Mits tijdig aangevraagd kunnen we voorzien in verpleeghulp voor chronische of tijdelijke behandelingen.

 •  
 • toegankelijkheid

Alles is gelijkvloers.

​

 • sis

De begeleidende leerkracht beschikt over alle siskaarten en medische fiches van de deelnemers.

communicatie

 • telefoon

Inkomende gesprekken op de telefoonnummers van het internaat worden niet doorgegeven. Alle communicatie verloopt langsheen de bezoekende school en de betrokken leerkrachten.

​

 • post

De deelnemers kunnen post krijgen. Het is echter de kunst om deze tijdig te verzenden. Post die nakomt kunnen wij niet behandelen of doorsturen. Let wel dat de opgebouwde sfeer in deze week kwetsbaar is door post waarin op schuldgevoel gespeeld word (jouw broertje huilt al de hele tijd omdat jij weg bent..).

Het gebruik van (uitgaande) postkaarten zonder omslag verdient voorkeur. Het laat toe ‘te extreme’ verzinsels te filteren. 

​

 • schoolblog

We moedigen de communicatie via het schoolblog aan.

Veel deelnemende scholen houden hier dagelijks een groepsmoment voor vrij en het laat enige ‘duiding’ toe.

De leerlingen kunnen onder toezicht dan ook berichten en foto’s posten.

​

 • internet

De begeleiders krijgen toegang tot het internet.

​

 • gsm-gebruik door leerlingen

We dringen aan om dit niet toe te laten. Het verstoort de sfeer, de didactiek en de pedagogiek van het hele project.

De afspraken hierover dienen vooraf duidelijk meegedeeld te worden aan de coördinator.

documenten om af te laden

De toegang tot deze documenten kan enkel via Google Drive.

De coordinator bezorgt u een toegangscode na de inschrijving.

Deze blijft gedurende het schooljaar van deelname geldig.

Hiermee volg je in tien stappen de ganse voorbereiding op en vergeet je niets.

Leerdoelstellingen voor de betrokken studiejaren op alle leervlakken.

Begeleidende brief voor de ouders.

Brief voor elke leerling met de paklijst van wat ze nodig hebben.

Voor elke leerling en begeleider een kopie maken en het eerste blad (persoonsgegevens) aanvullen.

Begeleidend schrijven aan de leerkracht.

Goede afspraken maken goede vrienden…

Dit document invullen drie weken voor de aanvang van uw verblijf.

Indeling van de kamers.

naverwerking

De bezoekende school krijgt een lessenpakket en materiaal mee voor de klas en de leerkracht.

​

Kan je afladen van de webstek van AreYouWaterproof.

​

​

Didactisch materiaal gratis of betalend.

Taal is de hefboom bij uitstek voor emancipatie, het gebruik van kansen, het verwerven van inzichten en evolueren naar een kritische instelling tegenover de gigantische hoeveelheid prikkels die dagelijks op ons losgelaten worden. 

​

Deze webstek tracht zo veel mogelijk de Nederlandse taal te gebruiken.

De invloeden die het Engels in ons onderwijs heeft ondermijnt veel van die taalrijkdom en beperkt het uitdrukkingsvermogen.

​

De uitholling van begrippen zoals ‘vriend’ in het gebruik bij Facebook en ‘liken’ om iets goed te vinden ook al vind je het slecht zijn niet bepaald een vooruitgang.

Scheepvaartklassen

Campus Leerhaven

Thonetlaan 106

2050 Antwerpen

​

Coördinatie

Kris Dockx

0475 613231

​

scheepvaartklassen@gmail.com