“je ziet dat ze veel buiten zijn, ze eten dubbel zoveel”

Bjorn, beheerder van het internaat en dus ook van onze verblijfsruimte

Wat zegt er meer dan een foto?

​

Hieronder beelden van:

Maritiem Park, activiteiten, accomodatie en uitstappen!

maritiem park

activiteiten

accomodatie

uitstappen

Taal is de hefboom bij uitstek voor emancipatie, het gebruik van kansen, het verwerven van inzichten en evolueren naar een kritische instelling tegenover de gigantische hoeveelheid prikkels die dagelijks op ons losgelaten worden. 

​

Deze webstek tracht zo veel mogelijk de Nederlandse taal te gebruiken.

De invloeden die het Engels in ons onderwijs heeft ondermijnt veel van die taalrijkdom en beperkt het uitdrukkingsvermogen.

​

De uitholling van begrippen zoals ‘vriend’ in het gebruik bij Facebook en ‘liken’ om iets goed te vinden ook al vind je het slecht zijn niet bepaald een vooruitgang.

Scheepvaartklassen

Campus Leerhaven

Thonetlaan 106

2050 Antwerpen

​

Coördinatie

Kris Dockx

0475 613231

​

scheepvaartklassen@gmail.com