“inclusief begeleiding: dat zie je niet vaak!”

Herlinde: directrice en wild enthousiast!

Inlichtingen

Informatieblad voor expliciet intern gebruik.

Hiermee beschikken we over de noodzakelijke inlichtingen die bij uw verblijf horen.

Na afloop en de definitieve facturatie verwijderen we deze gegevens.

Minimaal alle lichtblauwe vakken invullen, anders kan dit formulier niet verzonden worden.

Voorbeeld: wanneer alle deelnemers een gewoon menu wensen dan vult u bij vegetarisch een 0 in.

Schoolgegevens

Leerkrachten en begeleiders

Informatie leerlingen

Informatie voor de keuken

Taal is de hefboom bij uitstek voor emancipatie, het gebruik van kansen, het verwerven van inzichten en evolueren naar een kritische instelling tegenover de gigantische hoeveelheid prikkels die dagelijks op ons losgelaten worden. 

​

Deze webstek tracht zo veel mogelijk de Nederlandse taal te gebruiken.

De invloeden die het Engels in ons onderwijs heeft ondermijnt veel van die taalrijkdom en beperkt het uitdrukkingsvermogen.

​

De uitholling van begrippen zoals ‘vriend’ in het gebruik bij Facebook en ‘liken’ om iets goed te vinden ook al vind je het slecht zijn niet bepaald een vooruitgang.

Scheepvaartklassen

Campus Leerhaven

Thonetlaan 106

2050 Antwerpen

​

Coördinatie

Kris Dockx

0475 613231

​

scheepvaartklassen@gmail.com

Facturatieadres
Totalen begeleiding en leerlingen
Gewoon menu
Vegetarisch
Allergiën en voedselafwijkingen: Over de haalbaarheid beslist het hoofd van de keuken.
Minimaal vier weken voor deelname verzenden