met jouw klas een week in de Antwerpse haven

“na één dag wist ik het al: ik wil later kapitein worden!”

Jonas, deelnemer in 2015 en nu leerling aan de scheepvaartschool

Scheepvaartklassen

Een week in de Antwerpse haven en logeren op een echt internaat!

Uitstappen naar het Fort van Liefkenshoek, de Antwerpse haven en een bustocht bij valavond.

Slapen in een echt reddingsvlot en evacuatie met een reuzereddingsboot.

Radiogestuurde boten en een vaarsimulator op computer.

Waar wacht je nog op om te komen?

Laatste zeewaardige berichten

OpenCampusdag 12 maart van 14.00 tot 18.00

Scheepvaartklassen zijn present: 

  • op het uur een activiteit in de reddingsboot
  • op het halfuur een spectaculaire demo met het ‘onweer’

​

nieuw telefoonnummer scheepvaartklassen

0475 61 32 31

Gebruik website

Alle onderstreepte woorden verwijzen naar een e-mailadres, een tabblad of een externe webstek . 

Voor de navigatie gebuikt deze webstek knoppen (in het menu of voor paginatop), op een smartfoon is niet alles bereikbaar.

Documenten van de scheepvaartklassen zijn enkel via Google Drive bereikbaar.

Op vraag via het contactformulier zal deze toegang worden verstrekt aan de gebruikers van deze webstek

Taal is de hefboom bij uitstek voor emancipatie, het gebruik van kansen, het verwerven van inzichten en evolueren naar een kritische instelling tegenover de gigantische hoeveelheid prikkels die dagelijks op ons losgelaten worden. 

​

Deze webstek tracht zo veel mogelijk de Nederlandse taal te gebruiken.

De invloeden die het Engels in ons onderwijs heeft ondermijnt veel van die taalrijkdom en beperkt het uitdrukkingsvermogen.

​

De uitholling van begrippen zoals ‘vriend’ in het gebruik bij Facebook en ‘liken’ om iets goed te vinden ook al vind je het slecht zijn niet bepaald een vooruitgang.

Scheepvaartklassen

Campus Leerhaven

Thonetlaan 106

2050 Antwerpen

​

Coördinatie

Kris Dockx

0475 613231

​

scheepvaartklassen@gmail.com